در اولین روز از هفته قوه قضائیه، علی پرورش فرماندار رودبارجنوب با حضور در دادگستری شهرستان از عمرانی دادستان و طاهری رئیس دادگستری با اهدای شاخه گل از زحمات و تلاش های شبانه روزی عدالت گستران جامعه، قدردانی و تجلیل کرد.