نماینده عالی دولت در شهرستان در این جلسه بر اهتمام ویژه همه مدیران ادارات جهت پیگیری اختصاص زمین به سایت اداری بخش جازموریان و پیگیری اسناد اراضی تاکید کرد 
 
در ادامه، برخی مسائل اداری و فنی توسط مدیران دستگاه های مرتبط ، جهت بررسی بیشتر و رفع مشکلات در جلسه مطرح شد
 
در پایان ، علی پرورش فرماندار رودبارجنوب ضمن تشکر از هماهنگی و همدلی مدیران دستگاه های شهرستان بر رفع هرچه زودتر موانع تاکید کرد