حضور حماسی و پرشور مردم شهرستان رودبارجنوب در حمایت از مردم مظلوم فلسطین
 
جمعه 9 اردیبهشت 1401
روابط عمومی فرمانداری رودبارجنوب