به گزارش روابط عمومی فرمانداری رودبارجنوب ظهر امروز سه شنبه 23 فروردین 1401 علی پرورش فرماندار رودبارجنوب به اتفاق طاهرنژاد مدیر کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان ومحمدخانی رئیس راه و شهرسازی شهرستان و پیمانکار پروژه از باند دوم پل بهادر آباد -رودبارجنوب بازدید کردند
 
 
فرماندار در این بازدید ؛ بر شروع ، تکمیل و تسریع پروژه تاکید کرد و همچنین مقرر گردید قسمت عمده این پروژه تا هفته دولت به بهره برداری برسد ،
 
در ادامه نماینده عالی دولت از همکاری آقای محمد ملایی از اهالی عشایر طیاری ۳ راه ابوذریه باپیمانکار این پروژه تقدیر و تشکر کرد