به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودبار جنوب
♦️مصوبات قرارگاه عملیاتی بازسازی شهرستان رودبار جنوب

🔰معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار صبح امروز برای پیگیری و نظارت بر ساماندهی مناطق سیل زده به رودبارجنوب سفر کرد.

🔷در اولین قدم در رودبار جنوب،جلسه ای با حضور پرورش فرماندار رودبارجنوب و دیگر مسئولین شهرستان برای بررسی وضعیت این مناطق برگزار شد.
دکتر آیت اللهی موسوی مصوبات این نشست را اینگونه تشریح کرد:
بنا به دستور ریاست محترم جمهور و وزیر محترم کشور اولین قرارگاه بازسازی تشکیل و موارد زیر تصمیم گیری شد‌:
لایه روبی رودخانه های شهرهای رودبار و زهکلوت و احداث دیواره حفاظتی رودخانه هایی که از سطح شهر عبور می‌کنند در الویت قرا گرفته و بر لزوم آزادسازی مسیر پلها، مطالعات و تهیه طرح احداث پلهای کوچک یک دهانه به صورت باکس در مسیر محور رودبار زهکلوت جهت جلوگیری از آسیب های بعدی به محورها و تقسیم بندی مناطق روستایی سیل زده انجام شد .

🔶وی همچنین از لایه روبی رودخانه ها با محوریت سپاه ، ارتش و بخش خصوصی با نظارت آب منطقه ای خبر داد
احداث پل ولایت و دیواره سازی رودخانه آموزش و پرورش از تصمیمات بازدید از رودبار بود.

سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
#فرمانداری_رودبار_جنوب