🔰پرورش در جلسه ستاد مدیریت بحران رودبارجنوب گفت: تمام دستگاه های اجرایی شخص مدیر و معاونین آنها باید در شهرستان حضور داشته باشند.

🔷پرورش افزود؛کلیه رودخانه های شهرستان کنترل و لای روبی آنها انجام شود.

🔶پرورش فرماندار رودبارجنوب تاکید کرد؛هشدار کتبی یا شفایی توسط دهیاران جهت تخلیه منازلی که افراد و دام های آنها در مسیر رودخانه ها هست داده شود. 

🔷در پایان پرورش با توجه به احتمال بروز سیل در شهرستان رودبارجنوب از مردم شهرستان خواست تا هشدار ها را جدی بگیرند و به هیچ عنوان نزدیک حاشیه رودخانه ها نشوند و منازلی هم که در حاشیه رودخانه ها هستند تخلیه کنند.
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
#علی_پرورش_فرماندار_رودبارجنوب