به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودبار جنوب
🔰پرورش نانوایی ها را یکی از مهمترین مشاغلی دانست که با سلامت مردم در ارتباط هستند و تاکید کرد: اهتمام ویژه بر انجام اقدامات لازم برای رعایت ضوابط بهداشتی توسط نانوایی ها و همچنین نظارت دستگاههای یاد شده در این موضوع بسیار ضروری و حیاتی است و باید نانوایی هایی که همه موارد را رعایت می‌کنند، تشویق و با سایر نانوایی‌ها نیز برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
 
 
🔷پرورش فرماندار رودبارجنوب گفت: به منظور ارتقاء کیفیت واحدهای نانوایی گشت مشترک بازرسی که اعضای آن اداره صمت، اتاق اصناف ، اتحادیه نانوایان، جهاد کشاورزی و اداره غله می باشد راه اندازی ونتیجه آن بصورت ماهانه به اطلاع فرمانداری برسد.
 
 
🔶پرورش خاطرنشان کرد: تصمیماتی که ما میگیریم باید عملی شود،از مهمترین تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد تشکیل کارگروه ویژه نظارت و بازرسی ازمراکز توزیع آرد و نانوایی ها و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص سهمیه آرد متناسب با نیاز اهالی منطقه می باشد.
 
 
سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
#فرمانداری_رودبار_جنوب