به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودبار جنوبصبح
 امروز دکتر آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان با همراهی پرورش فرماندار شهرستان رودبار جنوب و مدیران محلی از پل آموزش و پرورش بازدید و دستورات لازم را جهت لایه روبی رودخانه و اقدامات پیشگیرانه از بروز سیلاب های آتی صاور نمود.

🔷مرمت سیل بند روستای پنگ و احداث سیل بند روستای کروچان زهکلوت 

🔶معاون عمرانی استاندار در ادامه سفر به جنوب استان از سیل بند روستای پنگ زهکلوت که سال گذشته با پیگیری وی احداث و در سیل اخیر موثر واقع شده بود بازدید و برای مرمت آن با کمک استانداری و محوریت دهیاری هماهنگی نمود. 

🔻دکتر آیت اللهی موسوی همچنین از روستاهای کروچان و محمود آباد که خساراتی به زمین های کشاورزی و منازل آنان وارد شده بود بازدید و دستور احداث سیل بند با محوریت دهیاری و مساعدت استانداری را صادر کرد.
🔸قلعه گنج مقصد بعدی معاون عمرانی استاندار

🔹دکتر آیت اللهی موسوی پس از بازدید از مناطق سیل زده رودبار جنوب به سمت قلعه گنج رفت و در مسیر از پل های محور رودبار به زهکلوت و همچنین مناطق روستایی آسیب دیده زهکلوت بازدید کرد و مصوب شد با مشارکت بنیاد مستضعفان و راهداری جنوب ،تعمیر، احداث و افزایش دهانه پلها اجرا شود.
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
#فرمانداری_رودبار_جنوب