🔷دقایقی پیش سردار وحیدی وزیر کشور در تماس تلفنی با علی پرورش فرماندار رودبارجنوب از ایشان و اعضای ستاد بحران شهرستان بخاطر هشدار های به موقع به مردم و استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان برای مقابله با خطرات سیل اخیر که هیچ گونه تلفات جانی ای نداشت تقدیر و تشکر کرد و آخرین وضعیت شهرستان را نیز جویا شد.

🔶پرورش باتوجه به اینکه کشاورزان رودباری در این سیل دچار خسارات سنگین و کمرشکن شدند از وزیر درخواست کرد تا از کشاورزان خسارت دیده حمایت شود.

🔹و در ادامه پرورش خواستار ایجاد دایکت حفاظتی و سیل بند سراسری در بخش شمالی شهرستان   رودبار جنوب از ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان ابتدای بخش مرکزی (سمت شهرستان عنبرآباد) تا انتهای حوزه استحفاظی منتهی به شهرستان دلگان شد تا موضوع مخاطرات سیل برای همیشه حل شود و دیگر خساراتی به مردم این منطقه وارد نشود.

#فرمانداری_رودبار_جنوب