جلسه ستاد بحران شهرستان به ریاست پرورش فرماندار رودبارجنوب برگزار شد.
 
🔷این جلسه با دستور کار آمادگی دستگاه های اجرایی با سامانه بارشی پیش رو در شهرستان
 
🔰پرورش فرماندار شهرستان در این جلسه بر ضرورت آمادگی کامل اعضای ستاد بحران شهرستان و استفاده از تمام ظرفیت دستگاه های اجرایی در جهت مدیریت بحران  های احتمالی  تاکید کرد.
 
🔷نماینده عالی دولت در رودبارجنوب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ایران علاوه برکمی بارندگی ؛ توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی و شدت بارش ها در زمان بارش باسیل های مخرب رو به رو میشودکه به دنبال خود تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ؛ زیست محیطی را سبب میشود که به منظور پیشگیری از وقوع سیل ویا کاهش احتمال وقوع آن میتوان از طریق اقدامات ساختاری کنترل سیلاب مانند احداث سد، سیل بند و یا اقدامات غیر سازه ای مانند پیش بینی و هشدار سیل و لایروبی اقدام نمود.
 
🔻فرماندار رودبارجنوب در ادامه از اعضای ستاد خواست بابررسی کارشناسی وفنی نقاط حادثه خیز و  آسیب پذیر را شناسایی و قبل از وقوع حوادث احتمالی اقدامات عملی خود را انجام دهند
#فرمانداری_رودبار_جنوب