به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودبار جنوب
جلسه ستاد بحران شهرستان به ریاست پرورش فرماندار رودبارجنوب برگزار شد 🔰پرورش فرماندار شهرستان در این جلسه بر ضرورت آمادگی کامل اعضای ستاد بحران شهرستان و استفاده از تمام ظرفیت دستگاه های اجرایی در جهت مدیریت بحران  های احتمالی  تاکید کرد. 🔷نماینده عالی دولت در رودبارجنوب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ایران علاوه برکمی بارندگی ؛ توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی و شدت بارش ها در زمان بارش باسیل های مخرب رو به رو میشودکه به دنبال خود تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ؛ زیست محیطی را سبب میشود که به منظور پیشگیری از وقوع سیل ویا کاهش احتمال وقوع آن میتوان از طریق اقدامات ساختاری کنترل سیلاب مانند احداث سد، سیل بند و یا اقدامات غیر سازه ای مانند پیش بینی و هشدار سیل ، لایروبی و اجرای طرح های آبخیز داری اقدام نمود. 🔻فرماندار رودبارجنوب در ادامه از اعضای ستاد خواست بابررسی کارشناسی وفنی نقاط حادثه خیز و  آسیب پذیر را شناسایی و قبل از وقوع حوادث احتمالی اقدامات عملی خود را انجام دهند. #فرمانداری_رودبار_جنوب