♦️پرورش فرماندار رودبارجنوب در ادامه بازدید از ادارات و نهادهای شهرستان به اتفاق دکتر پایدار مجری طرح بنیاد برکت در جنوب کرمان و تسهیل گران این بنیاد از صندوق کارآفرینی امید شعبه رودبارجنوب بازدید بعمل آوردند

🔷منوچهر سنجری پور رئیس صندوق کارآفرینی امید شعبه شهرستان  ضمن ارائه گزارش از پرداخت تسهیلات این صندوق به موفقیت های حاصله این شعبه در سطح کشور و استان اشاره نمود و خواستار حمایت همه جانبه دستگاه های متولی و رئیس کارگروه اشتغال شهرستان از این دستگاه فعال حوزه اشتغال شد

🔻در ادامه موانع تفاهم نامه بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی بررسی و  دستورات لازم  توسط رئیس کارگروه اشتغال شهرستان  صادر شد.

🔻فرماندار و رئیس کارگروه اشتغال  و سرمایه گذاری پس از ارائه گزارش مجری بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید ضمن تشکر از عملکرد مثبت این دو نهاد در حوزه اشتغال خواستار هم افزایی‌ کلیه دستگاه های متولی اشتغال در شهرستان شد

🔻و مهمترین و تاثیرگذارترین اقدام در این برهه را توجه به مبحث اشتغال دانسته  و خواستار توجه جدی متولیان این امر شد


🔻امروز همچنین با حضور فرماندار و‌مجری طرح بنیاد برکت طرح تسهیلات بنیاد با عنوان شمسا با اعتبار بالغ بر ۳/۵‌میلیارد تومان در صندوق کارآفرینی امید آغاز و اولین پرونده تسهیلات این طرح تشکیل شد

🔻در ادامه فرماندار رودبار جنوب از کارگاه تولید آب رادیاتور و دمپایی که از محل تسهیلات بنیاد برکت وصندوق راه اندازی شده بودند بازدید  کردند